کارشناس پژوهش: سرکار خانم صدیقه چهرزاد

رشته: کارشناس پرستاری

تلفن: 37715388

ایمیل: s.chehrzad65@gmail.com

آدرس: دانشکده دندانپزشکی - واحد پژوهش

شرح وظایف

 1. -     مسئول پشتیبانی سامانه طرح های تحقیقاتی(پژوهشیار)
 2. -     دریافت طرح های پژوهشی و فناوری در قالب پروپزال
 3. -     برنامه ریزی و اولویت بندی طرح های واصله جهت طرح در شورا
 4. -     هماهنگی جلسات شورای پژوهشی
 5. -     برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 6. -     ارسال طرح ها در صورت صلاحدید اعضای شورا جهت داوری
 7. ابلاغ مصوبات شورا در خصوص طرح ها به واحد مجری
 8. محاسبه داوری و گزارش طرح ها و صدور حکم داوری داوران
 9. ارائه گواهی عنوان همکاری  افراد در طرحهای تحقیقاتی
 10. جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه اولویت های پژوهشی و  پس از تنظیم اولویتهای پژوهشی  ابلاغ به واحدهای تابعه
 11. پیگیری مصوبات شورا از واحد مجری تا انجام نهایی کار
 12. دریافت کلیه درخواستهای اعضای محترم هییت علمی (تمدید ، افزایش هزینه، تغییر همکار ان طرح و0000)
 13. -  به معاونت در زمینه طرح های تحقیقاتی پس از دستور معاون محترم  سپس ثبت در صورتجلسه
 14. آماده سازی اولویت های پژوهشی و اطلاع رسانی به واحدهای تابعه
 15. -  برگزاری کارگاهای آموزشی کار با  پژوهشیار جهت کارشناسان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 16. آماده سازی نامه های اداری مورد نیاز
 17. راهنمایی دانشجویان در خصوص نحوه ثبت نام  چگونگی قراردادن طرح ها در سامانه  و هر سوال دیگر در مور سامانه پژوهشیار
 18. انجام پایش برنامه عملیاتی
 19. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق