برنامه امتحانات دانشکده دندانپزشکی

برنامه امتحانات دانشکده دندانپزشکی

16 آذر روز دانشجو

16 آذر روز دانشجو

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1399

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1399

نفرات برتر آزمون علوم پایه دانشکده دندانپزشکی

نفرات برتر آزمون علوم پایه دانشکده دندانپزشکی

اخبار دانشکده

اخبار اختصاصی

آرشیو
برنامه امتحانات دانشکده دندانپزشکی

برنامه امتحانات دانشکده دندانپزشکی

برنامه امتحانات دانشکده دندانپزشکی نیمسال اول1400-1399

1399/10/15

اطلاعیه ها و رویداد ها

آرشیو
نفرات برتر آزمون علوم پایه دانشکده دندانپزشکی

نفرات برتر آزمون علوم پایه دانشکده دندانپزشکی

پنجاه و سومین دوره آزمون علوم پایه دندانپزشکی در شهریور ماه 1399 در دانشکده دندانپزشکی استان قم انجام شده و نفرات برتر آن اعلام شد.

1399/07/21

دستاوردها

اخبار پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

اطلاعیه ها

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی