پرسش و پاسخ

 

۱ -  شرایط و مراحل نقل و انتقال دانشجویان جهت مهمانی یا انتقال موقت و دائم به چه صورتی می باشد؟

 

در هر ترم، دانشگاه ها یک بازه زمانی برای دریافت درخواست های انتقالی و مهمانی دانشجویان در سایر دانشگاه ها مشخص می نمایند و درخواست های جمع آوری شده ابتدا در شورای آموزشی دانشکده و درنهایت در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و در مورد موافقت یا مخالفت با آنها تصمیم گیری می شود.

 

۲ - میزان غیبت موجه برای هر درس به چه مقدار است؟

 

غیبت موجه برای دروس تئوری به میزان ۴ جلسه از ۱۷ جلسه و برای دروس عملی به میزان ۲ جلسه از ۱۷ جلسه می باشد.

ضمناً یک جلسه غیبت بدون هماهنگی با آموزش دانشکده و یا استاد مربوطه می تواند منجر به حذف درس شود.

 

۳ - شرایط اخذ دروس به صورت معرفی به استاد چیست؟

 

دانشجو می تواند یکی از دروسی که در ترم ماقبل آخر اخذ نموده و پس از شرکت در کلاس، نمره قبولی کسب نکرده است را در ترم آخر به صورت معرفی به استاد اخذ نماید. در این روش، دانشجو به یکی از اساتید مربوطه معرفی شده و پس از معرفی منابع از سوی استاد، از دانشجو امتحان گرفته می­شود و نمره وی به آموزش دانشکده اعلام می گردد.

 

۴ -  میزان واحدهای مجاز برای انتخاب در هر ترم به چه مقدار است؟

 

دانشجویانی که در یک ترم مشروط شوند در ترم بعد تا سقف ۱۴ واحد می توانند انتخاب واحد نمایند.

دانشجویان با معدل کمتر از ۱۷ مجاز به اخذ واحد تا سقف ۲۰ واحد می باشند.

دانشجویان با معدل بالای ۱۷ مجاز به اخذ واحد تا سقف ۲۴ واحد می باشند.

 

۵ - در مورد تداخلات امتحانی پایان ترم راهکار چیست؟

 

اگر تداخل امتحانی بین دو دانشکده باشد، با هماهنگی این امر با آموزش دانشکده مقصد، این موضوع قابل پیگیری و حل شدن می باشد.

اگر تداخل بین دو دانشگاه باشد، هماهنگی انجام دادن دو امتحان در یک روز و ساعت امکان پذیر نمی باشد.