ریاست دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

 

دکتر حامد رحیمی

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

متخصص پریودانتیکس

مرتبه علمی: استادیار

 

شرح وظایف:

  • ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان و واحدهای مختلف دانشکده
  • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی به مدیران گروه ها
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ شده
  • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی، و فرهنگی دانشکده
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
  • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه
  • بررسی صلاحیت مدیران گروه ها و اظهارنظر درباره آنان