رسالت و اهداف

رسالت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، تعالی در امر پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان، آموزش، پژوهش، ارائه خدمات درمانی – بهداشتی با بهترین کیفیت به مراجعه‌کنندگان و از طریق توسعه  پایه‌های دانشی سلامت دهان و دندان و نیز ارتقاء سلامت دهان و دندان در سطح جامعه می باشد.

این دانشکده با برخورداری از نیروی انسانی متخصص،متعهد وجوان ، امکانات فیزیکی عالی و بهره مندی از آموزه های دینی تربیت نیروی انسانی کارآمد ،ارتقائ سلامت دهان و دندان و کیفیت زندگی آحاد جامعه را رسالت اصلی خود دانسته و برای نیل به این امر موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است :

 • تربیت دانش آموختگان عالم، توانمند، کارآمد و پاسخگوی نیازهای سلامت دهان فرد وجامعه
 • متعهد به اخلاق حرفه ای اجتماعی ومتناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی
 • تلاش در زمینه تولید علوم مفید ونقش آفرینی در نظام سلامت به منظور تامین، حفظ وارتقا سلامت دهان ودندان آحاد جامعه از طریق ارائه انواع خدمات پیشگیری ودرمان افراد
 • مشارکت در بروز رسانی دانش و مهارتهای حرفه ای دانش آموختگان شاغل در استان
 • بستر سازی و توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی
 • مشارکت در ارائه خدمات دندانپزشکی عملی،تشخیصی و بیمارستانی
 • مشارکت با مراکز سیاست گزار و موثر در امر سلامت دهان و دندان
 • ارتقائ کیفی آموزش دوره های عمومی ،تخصصی با محوریت EDO دانشکده

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اهداف ویژه دانشکده دندانپزشکی

 • تربیت دانش آموختگان و پژوهشگران توانمند در حیطه علوم دندانپزشکی، علوم پایه و بهداشت دهان و دندان بر اساس ضوابط و فراهم کردن محیطی برای رشد فردی مبتنی بر اصول حرفه‌ای‌گرایی
 • تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌های آموزش
 • دستیابی به اهداف حوزه آموزش و پژوهش
 • جذب دانشجویان بین الملل و کسب مقام برتر
 • ارائه خدمات با کیفیت و اثربخش و ارتباط با جامعه در حوزه بهداشت دهان و دندان
 • ارتقاء توانمندی‌های عمومی و اختصاصی در دانش آموختگان