دور نما (Vsion ):

  ما بر آنیم تا دانشکده دندانپزشکی قم جزو  دانشکده های برتر کشور در ابعاد آموزشی،پژوهشی و ارائه خدمات درمانی قرار گیرد .

 رسالت (Mission ):

 دانشکده دندانپزشکی قم ،با برخورداری از نیروی انسانی متخصص،متعهدوجوان ، امکانات فیزیکی عالی و بهره مندی از آموزه های دینی تربیت نیروی انسانی کارآمد ،ارتقائ سلامت دهان و دندان و کیفیت زندگی آحاد جامعه را رسالت اصلی خود دانسته و برای نیل به این امر موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است :

1-      تربیت دانش آموختگان عالم، توانمند، کارآمد و پاسخگوی نیازهای سلامت دهان فرد وجامعه

2-      متعهد به اخلاق حرفه ای اجتماعی ومتناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی

3-      تلاش در زمینه تولید علوم مفید ونقش آفرینی در نظام سلامت به منظور تامین، حفظ وارتقا سلامت دهان ودندان آحاد جامعه از طریق ارائه انواع خدمات پیشگیری ودرمان افراد

4-      مشارکت در بروز رسانی دانش و مهارتهای حرفه ای دانش آموختگان شاغل در استان

5-      بستر سازی و توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی

6-      مشارکت در ارائه خدمات دندانپزشکی عملی،تشخیصی و بیمارستانی

7-      مشارکت با مراکز سیاست گزار و موثر در امر سلامت دهان و دندان

8-      رتقائ کیفی آموزش دوره های عمومی ،تخصصی با محوریت EDO دانشکده