1

چکیده مراجع دندانپزشکی ارتدنسی معاصر پروفیت 2013

 

2

مسیر های پاپ2016

 

3

پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2015

 

4

پروتزایمپلنت های  دندانی میش 2015

 

5

پاتولوژی نویل 2016

 

6

درمان پروتزی بیماران بی دندان زارب2013

 

7

جراحی دهان فک و صورت  پیترسون2014

 

8

اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز2013

 

9

اصول نوین در پروتزهای دندانی ثابت رزنتال 2016

 

10

اصول ودرمان اندودنتیکس 2015 ترابی نژاد

کتاب مرجع

بی حسی

مالامد

2013

نویسنده استنلی مالامد وترجمه امید سلطانی

موضوع بی هوشی در دندانپزشکی

موضوع تزریق

دراغلب درمانهای دندانپزشکی تامین یک بی حسی عمیق و مطمئن اولین و مهمترین گام محسوب می شود متاسفانه تزریق بی حسی بااینکه برای ایجاد بی دردی مورد استفاده قرار میگیرد اما خود دردناک باشد به گونه ای که بیماران به دلیل دردناشی از تزریق دندان پزشکی و ترس متعاقب ان از درمان ان اجتناب می کنند.................................