سه شنبه های مهدویت

سه شنبه های مهدویت

مقدمه ایست برای یادآوری عزیزترینی که در این شلوغی های زندگی شده است غریب ترین

16 آذر روز دانشجو
بزرگداشت روز دانشجو

16 آذر روز دانشجو

معاون محترم آموزشی دانشکده دندانپزشکی استان قم به مناسب روز دانشجو برای کلیه دانشجویان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

برگزاری آزمون علوم پایه
برگزاری مجدد آزمون علوم پایه در آذرماه

برگزاری آزمون علوم پایه

با توجه به درخواست های مجدد دانشجویان و شیوع ویروس کرونا تصمیم اتخاذ شده از این قرار است که آزمون میان دوره علوم پایه در تاریخ 99/09/06 به صورت الکترونیکی برگزار شود.لذا دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون علوم پایه آذر ماه را دارند به واحد آموزش اطلاع دهند.