بخش ها و گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی

سوپر وایزر: خانم مهناز کدخدا زاده

ردیف

بخش 

منشی بخش 

اساتید گروه

مدیر گروه

1

ترمیم

خانم مریم ماه

دکتر بهنوش جلالیان، دکتر سمانه رضائی، دکتر آناهیتا افراسیابی

 

2

اندودانتیکس

خانم مشیر پور طبا

دکتر الهام بویراحمدی، دکتر سید محسن صادقی، دکتر علیرضا مجیدی

دکتر علیرضا مجیدی

3

جراحی فک وصورت

خانم طاهره علامه شجاع

دکتر شبیر مجد، دکتر مهرداد منشی، دکتر محمد مهدی زاده  
4 اطفال خانم فاطمه ماه دکتر آیدا مهدی پور، دکتر نگار بابایی، دکتر جواد زین الدینی میمند دکتر آیدا مهدی پور
5 پروتز خانم زهره بابائی دکتر محمد پور علی، دکتر بابک نظیری، دکتر دنا سپهری، دکتر مجتبی نتاج  
6 تشخیص هانم اشرف سلطانی دکتر یاسمین برکیان، دکتر الهام کیخواه، دکتر سمیرا حاجی صادقی  
7 رادیولوژی آقای حسین دانشور دکتر محبوبه پور عبدالهی، دکتر ناهید اصل امین آبادی، دکتر محمد فتح اله ابراهیمی  
8 ارتودنسی خانم فاطمه هلالی دکتر سلوا خسروشاهیان، دکتر الهه سلطان محمدی، دکتر فرزاد پیروزمند  
9 استریل خانم محترم مردان زاده    
10 فانتوم خانم فاطمه صدیق