لینکهای مرتبط

 

 

 

 

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 5133
بازديدکنندگان امروز: 476
کل بازديدکنندگان: 908596
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 0.7644 ثانيه
سرفصل ارائه دروس

مشخصات كلي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي

مقدمه:

برنامه آموزشي دوره دكتراي دندانپزشكي كه در حال حاضر در دانشكده هاي دندانپزشكي كشور اجرا مي شود در يكصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 27/3/67 تصويب گرديده است. بر مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف سازمان بهداشت جهاني كه دولت جمهوري اسلامي ايران خود را مقيد به وصول به آنها مي داند اعاده سلامتي براي آحاد ملت ايران ضروري است و بر اين پايه هدف اصلي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تامين، حفظ و ارتقاء سلامتي افراد جامعه، تعريف شده است.

بديهي است تربيت نيروي انساني در بخش دندانپزشكي مي بايد به هدف فرعي تامين، حفظ و ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد جامعه منجر شود كه متأسفانه هم اكنون به اين هدف نايل نشده است و از طرفي در چند سال گذشته اعتراض به محتواي برنامه آموزشي دوره دكتراي دندانپزشكي شروع و افزايش يافته است. براي مثال اين سوالات كه چرا دانش آموختگان دانشگاهها با نيازهاي جامعه خود آشنايي كافي ندارند و يا چرا محتواي برنامه آموزش در جهت رفع نيازهاي جامعه طراحي نشده است و يا.... در ذهن بسياري از متوليان دلسوز آموزش دندانپزشكي كشور وجود داشته و دارد. باتوجه به شرح فوق، بازنگري برنامه كه يك جزء اساسي از توسعه آموزش قلمداد مي گردد به عنوان يك ضرورت قطعي پذيرفته شده و به مورد اجرا درآمده و اكنون با لطف و عنايت الهي بازنگري برنامه دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي به انجام رسيده است.

تعريف:

دوره دكتري عمومي دندانپزشكي يكي از دوره هاي مصوب نظام آموزش عالي در كشور جمهوري اسلامي ايران است كه به اعطاء مدرك دانشگاهي مي انجامد. اين دوره مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي آموزش نظري، عملي، باليني و تحقيقاتي است.

 هدف:

هدف از اجراي برنامه دوره دكتري عمومي دندانپزشكي تربيت دندانپزشكان عمومي شايسته است كه داراي مباني قوي علمي، مهارتهاي مناسب درماني، توانايي آموزش بهداشت و پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان و كارايي لازم براي انجام پژوهشهاي حين و پس از تحصيل بوده و قادر به ارائه خدمات كيفي مناسب درماني و پيشگيري در نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور جمهوري اسلامي ايران باشند.

طول دوره و شكل نظام:

طول دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي 6 سال و مشتمل بر 56 عنوان درسي است اين دروس در سه قسمت دروس عمومي، دروس علوم پايه و دروس اختصاصي قرار داشته و در دو مرحله زير ارائه مي شوند:

مرحله اول: دوره علوم پايه – طول اين دوره 2 سال مي باشد و دانشجويان در اين دوره دروس عمومي، علوم پايه و برخي دروس اختصاصي را بصورت نظري، عملي و نظري عملي در كلاس و آزمايشگاه مي گذرانند.

مرحله دوم: دوره دروس اختصاصي – طول اين دوره 4 سال مي باشد و دانشجويان در اين دوره دروس اختصاصي را بصورت نظري، عملي و نظري عملي در كلاس، آزمايشگاه، پره كلينيك، كلينيك هاي دندانپزشكي، بخشهاي بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني ميگذرانند.

شرط ورود به مرحله دوم قبولي در امتحان جامع علوم پايه دندانپزشكي است و شرط فراغت از تحصيل گذراندن كليه واحدهاي درسي و دفاع از رساله در پايان مرحله دوم مي باشد.

واحدهاي درسي:

كل واحدهاي درسي اين دوره 217 واحد و به شرح زير مي باشد:

1 – دروس عمومي                     22 واحد

2 – دروس علوم پايه                   46 واحد

3 – دروس اختصاصي                149 واحد

 دروس عمومي  

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

1

اخلاق و تربيت اسلامي

2

34

-

34

ندارد

2

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن از قرن سيزدهم

2

34

-

34

ندارد

3

تاريخ اسلام

2

34

-

34

ندارد

4

تنظيم خانواده و جمعيت

2

34

-

34

ندارد

5

تربيت بدني1

1

-

34

34

ندارد

6

تربيت بدني 2

1

-

34

34

5

7

زبان خارجي

3

51

-

51

زبان پيش دانشگاهي

8

فارسي

3

51

-

51

ندارد

9

متون اسلامي (آيات و احاديث)

2

34

-

34

ندارد

10

معارف اسلامي 1

2

34

-

34

ندارد

11

معارف اسلامي 2

2

34

-

34

10

 

جمع

22

340

68

408

 

دروس علوم پايه

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

12

اصول و مباني رايانه

2

25

17

42

ندارد

13

آسيب شناسي عمومي

 

 

 

 

 

1 – 13

آسيب شناسي عمومي نظري

4

68

-

68

26، 1 – 25،1 – 24،22،1-17، 1 -16، 15

2 – 13

آسيب شناسي عمومي عملي

2

-

68

68

ندارد

14

آناتومي عمومي:

 

 

 

 

 

1- 14

آناتومي عمومي نظري

3

51

-

51

ندارد

2 – 14

آناتومي عمومي عملي

3

-

102

102

ندارد

15

انگل شناسي نظري عمل

3

-

102

102

ندارد

16

ايمني شناسي:

 

 

 

 

 

1 – 16

ايمني شناسي نظري

5/2

42

-

42

1 – 24، 1 – 17

2 – 16

ايمني شناسي عملي

5/0

-

17

17

ندارد

17

بافت شناسي انساني:

 

 

 

 

 

1 – 17

بافت شناسي انساني نظري

2

34

-

34

ندارد

2 – 17

بافت شناسي انساني عملي

1

-

34

34

ندارد

18

بهداشت عمومي و آشنايي با نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني

2

34

-

34

ندارد

19

بيوشيمي:

 

 

 

 

 

1 – 19

بيوشيمي نظري

4

68

-

68

ندارد

2 – 19

بيوشيمي عملي

1

-

34

34

ندارد

20

جنين شناسي انساني

1

17

-

17

1- 17

21

روانشناسي عمومي

2

34

-

34

ندارد

22

ژنتيك انساني

2

34

-

34

ندارد

23

فيزيك پزشكي نظري عملي

2

25

17

42

ندارد

24

فيزيولوژي:

 

 

 

 

 

1 – 24

فيزيولوژي نظري

5

85

-

85

1 – 19، 17، 1 – 14

2 – 24

فيزيولوژي عملي

1

-

34

34

ندارد

25

ميكروب شناسي:

 

 

 

 

 

1 – 25

ميكروب شناسي نظري

3

51

-

51

ندارد

2 – 25

ميكروب شناسي عملي

1

-

34

34

ندارد

26

ويروس شناسي نظري عملي

1

13

8

21

ندارد

جمع

 

-

46

-

593

-

374

-

967

 

دروس اختصاصي

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

27

آسيب شناسي دهان و فك و صورت

 

 

 

 

 

1 – 27

آسيب شناسي دهان و فك و صورت 1 نظري

2

34

-

34

ندارد

2 – 27

آسيب شناس دهان و فك و صورت 2 نظري

2

34

-

34

1 – 27

3- 27

آسيب شناسي دهان و فك و صورت 1 عملي

1

-

34

34

ندارد

4 – 27

آسيب شناس دهان و فك و صورت 2 عملي

1

-

34

34

1 – 27

28

آشنائي با وسايل و تجهيزات دندانپزشكي و نگهداري آنها

1

17

-

17

ندارد

29

اخلاق پزشكي

1

17

-

17

ندارد

30

آناتومي دندان:

 

 

 

 

 

1 – 30

آناتومي دندان نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 30

آناتومي دندان عملي

3

-

102

102

ندارد

31

بيماريهاي داخلي:

 

 

 

 

 

1 – 31

بيماريهاي داخلي1

1

17

-

17

ندارد

2 – 31

بيماريهاي داخلي2

2

34

-

34

1 – 31

32

بيماريهاي رواني

1

17

-

17

ندارد

33

بيولوژي دهان

1

17

-

17

-

34

تغذيه و نقش آن در بهداشت دهان و دندانپزشكي پيشگيري

1

17

-

17

ندارد

35

جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك:

 

 

 

 

 

1 – 35

جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك نظري

2

34

-

34

ندارد

2- 35

جنين و بافت شناسي دهان و فك عملي

1

-

34

34

ندارد

36

روش تحقيق در علوم پزشكي

2

34

-

34

ندارد

37

زبان خارجي تخصصي:

 

 

 

 

 

1 – 37

زبان خارجي تخصصي 1

2

34

-

34

7

2 – 37

زبان خارجي تخصصي 2

2

34

-

34

1- 37

38

فارماكولوژي

2

34

-

34

ندارد

39

كنترل عفونت در دندانپزشكي

1

17

-

17

ندارد

40

گوش و حلق و بيني نظري

1

17

-

17

ندارد

41

مواد دنداني:

 

 

 

 

 

1 – 41

مواد دنداني1

1

17

-

17

ندارد

2 – 41

مواد دنداني 2

1

17

-

17

1 – 41

42

نظام پزشكي و طب قانوني

1

17

-

17

ندارد

 43

ارتودنسي

 

 

 

 

 

1 – 43

ارتودنسي 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 43

ارتودنسي 2 نظري

1

17

-

17

1 – 43

3 – 43

ارتودنسي 3 نظري

1

17

-

17

2 – 43

4 – 43

ارتودنسي 1 عملي

1

-

34

34

1 – 43

5 – 43

ارتودنسي 2 عملي

1

-

34

34

4 – 43، 39

6 – 43

ارتودنسي 3 عملي

1

-

34

34

5 – 43

7 – 43

ارتودنسي 4 عملي

1

-

34

34

6- 43

44

اندودنتيكس:

 

 

 

 

 

1 – 44

اندودنتيكس 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 44

اندودنتيكس 2 نظري

1

17

-

17

1 – 44

3 – 44

اندودنتيكس 3 نظري

1

17

-

17

2 – 44

4 – 44

اندودنتيكس1 عملي

2

-

68

68

4 – 53، 1 – 44

5 - 44

اندودنتيكس 2 عملي

2

-

68

68

5 – 53، 4 – 44، 39، 1 – 27

6 – 44

اندودنتيكس 3 عملي

2

-

68

68

5 – 44

7 – 44

اندودنتيكس 4 عملي

1

-

34

34

6 – 44

45

بيماريهاي دهان و تشخيص:

 

 

 

 

 

1 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 1 نظري

2

34

-

34

ندارد

2 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 2 نظري

2

34

-

34

1- 45

3 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 3 نظري

2

34

-

34

1 – 45

4 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 1 عملي

1

-

34

34

1 – 45، 39

5 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 2 عملي

1

-

34

34

4 – 45، 1 – 31، 1 – 27

6 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 3 عملي

1

-

34

34

5 -45، 4 – 27

46

پريودنتولوژي:

 

 

 

 

 

1 – 46

پريودنتولوژي 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 46

پريودنتولوژي 2 نظري

1

17

-

17

1 – 46

3 – 46

پريودنتولوژي 3 نظري

1

17

-

17

2 – 46

4 – 46

پريودنتولوژي1عملي

1

-

34

34

1 – 46

5 – 46

پريودنتولوژي 2 عملي

1

-

34

34

5 – 53، 4 – 46، 39، 38، 1- 27

6 – 46

پريودنتولوژي 3 عملي

1

-

34

34

5 – 46

7 – 46

پريودنتولوژي 4 عملي

1

-

34

34

6 – 46

 47

پروتز متحرك پارسيل:

 

 

 

 

 

1 – 47

پروتز متحرك پارسيل 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 47

پروتز متحرك پارسيل 2 نظري

1

17

-

17

1- 47

3 – 47

پروتز متحرك پارسيل 1 عملي

2

-

68

68

1 – 47

4 – 47

پروتز متحرك پارسيل 2 عملي

2

-

68

68

3 – 47، 1 – 41، 39

5 – 47

پروتز متحرك پارسيل 3عملي

2

-

68

68

4 – 47

48

پروتز ثابت:

 

 

 

 

 

1 – 48

پروتز ثابت 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 48

پروتز ثابت 2 نظري

1

17

-

17

1 – 48

3 – 48

پروتز ثابت 3 نظري

1

17

-

17

2 – 48

4- 48

پروتز ثابت 1 نظري

4

-

136

136

1 – 48، 4 – 44

5 - 84

پروتز ثابت 2 عملي

2

-

68

68

4 – 48، 1 – 46، 41، 39

6- 48

پروتز ثابت 3 عملي

2

-

68

68

5 – 48

49

پروتز متحرك كامل:

 

 

 

 

 

1- 49

پروتز متحرك كامل 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 49

پروتز متحرك كامل 2 نظري

1

17

-

17

1 – 49

3- 49

پروتز متحرك كامل 1 عملي

2

-

68

68

1 – 49

4- 49

پروتز متحرك كامل 2 عملي

2

-

68

68

3 – 49، 1 – 41، 39

5 – 49

پروتز متحرك كامل 3 عملي

2

-

68

68

4- 49

6- 49

پروتز متحرك كامل 4 عملي

1

-

34

34

5- 49

50

جراحي دهان، فك و صورت:

 

 

 

 

 

1 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 2 نظري

1

17

-

17

1 – 50

3 -50

جراحي دهان، فك و صورت 3 نظري

1

17

-

17

2 – 50

4 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 4 نظري

1

17

-

17

3 – 50

5 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 1 عملي

1

-

34

34

1 – 50، 39

6 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 2 عملي

1

-

34

34

5 -5 3، 5- 50، 38، 1 – 31، 1 – 27

7 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 3 عملي

2

-

68

68

6 – 50، 2 – 27

8 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 4 عملي

1

-

68

68

7 – 50

9 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 5 عملي

2

-

68

68

8 – 50

51

دندانپزشكي ترميمي

 

 

 

 

 

1 – 51

دندانپزشكي ترميمي1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 51

دندانپزشكي ترميمي 2 نظري

1

17

-

17

1 – 51

3- 51

دندانپزشكي ترميمي 3 نظري

1

17

-

17

2 – 51

4 – 51

دندانپزشكي ترميمي 1 عملي

2

-

68

68

1 – 51

5- 51

دندانپزشكي ترميمي 2 عملي

1

-

34

34

5 -53، 4 – 51، 1 – 41، 39

6 – 51

دندانپزشكي ترميمي 3 عملي

2

-

68

68

5- 51

7 – 51

دندانپزشكي ترميمي 4 عملي

1

-

34

34

6 – 51

52

دندانپزشكي كودكان:

 

 

 

 

 

1 – 52

دندانپزشكي كودكان 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 52

دندانپزشكي كودكان 2 نظري

1

17

-

17

1 – 52

3 – 52

دندانپزشكي كودكان 3 نظري

1

17

-

17

2 – 52

4 – 52

دندانپزشكي كودكان 1 عملي

1

-

34

34

1 – 52، 4 – 44، 39

5 – 52

دندانپزشكي كودكان 2 عملي

2

-

68

68

4 – 52، 6- 50

53

راديولوژي دهان:

 

 

 

 

 

1 – 53

راديولوژي دهان 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 53

راديولوژي دهان 2 نظري

1

17

-

17

1- 53

3- 53

راديولوژي دهان 3 نظري

1

17

-

17

2 – 53، 1- 27

4 – 53

راديولوژي دهان 1 عملي

1

17

-

17

1 – 53

5 – 53

راديولوژي دهان 3 نظري

1

17

-

17

4 – 53، 39

6 – 53

راديولوژي دهان 3 عملي

1

-

34

34

5- 53

54

دندانپزشكي جامعه نگر:

 

 

 

 

 

1- 54

دندانپزشكي جامعه نگر نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 54

دندانپزشكي جامعه نگر نظري

5

-

170

170

1 – 54

55

درمان جامع دندانپزشكي

7

-

237

238

6 – 53، 7 – 51، 9 – 50، 6- 49، 6 – 49، 5 – 47، 7 – 46، 6- 45، 7 – 44

56

رساله (پايان نامه)

 

 

 

 

 

1 – 56

رساله 1 نظري عملي

1

8

17

45

2 – 37، 36، 12

2 – 56

رساله 2 نظري عملي

1

8

17

25

1 – 56

3 – 56

رساله 3 نظري عملي

1

8

17

25

2 – 56

4 – 56

رساله 4 نظري عملي

5

42

85

127

3 – 56

 

جمع

217

2070

3230

5300

 

- ارائه واحدهاي اختصاصي عملي بصورت همزمان و يا پس از واحدهاي اختصاصي نظري انجام شود