برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه امتحانات پایان ترم

 معاون آموزشی دانشگاه، ریاست دانشکده و تکریم روز دانشجو

معاون آموزشی دانشگاه، ریاست دانشکده و تکریم روز دانشجو

کسب رتبه ی علمی دانشیاری توسط خانم دکتر مهدی پور

کسب رتبه ی علمی دانشیاری توسط خانم دکتر مهدی پور

بوفه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی افتتاح شد

بوفه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی افتتاح شد

بخش ها

بخش جراحی فک و صورت

بخش جراحی فک و صورت

زمان مطالعه : 0 دقیقه
بخش درمان ریشه

بخش درمان ریشه

زمان مطالعه : 0 دقیقه
بخش تشخیص

بخش تشخیص

زمان مطالعه : 0 دقیقه
بخش آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه

زمان مطالعه : 1 دقیقه
بخش اطفال

بخش اطفال

زمان مطالعه : 1 دقیقه

خدمات الکترونیک

فرادید

نوید

ارتقاء و ارزشیابی اعضای هیات علمی

سیپاد

نقل و انتقالات

اتباع